Check af dine skatteansættelser

I november er skatteansættelsen for det nye år at finde i din skattemappe. Skat har indført en ny uvane, hvor der i utallige situationer foretages forhøjelser i dine forventede indkomster for det kommende år. Forhøjelserne foretages på et mere end usikkert grundlag, og er derfor som oftest forkerte. Pudsigt nok laves nedsættelser ikke på tilsvarende vis.

Vi må derfor stærkt anbefale, at du gennemgår denne foreløbige ansættelse i din skattemappe og laver ændringer, hvis ansættelsen er forkert.

I november foreligger stort set alle årsopgørelser for det foregående år. Antallet af fejl i disse for 2015 er rigtigt stor for personer med specielle skatteforhold. Samtidig kan disse ofte være svære at gennemskue for den utrænede, således at risikoen for, at der betales  for høj en skat, er til stede.

November er yderligere det bedste tidspunkt at opdatere den foreløbige skatteansættelse for det aktuelle år. Dette bør overvejes, hvis du enten har haft en for lav eller for høj foreløbig indkomstansættelse i løbet af året, eller hvis du i øvrigt har brug for at minimere skatten fx via pensionsindskud.

November er således det bedste tidspunkt på året at danne sig et overblik over 3 års skatteansættelser (en endelig og to foreløbige).

Har du så herudover et skattepligtsforhold til Thailand i et eller flere år, så er det naturligvis endnu mere nødvendigt og samtidig vanskeligt at skabe sig overblikket.

Kontakt os, hvis du har for hjælp hertil på info@inwema.dk.